Lịch sử phát triển

GIAI ĐOẠN 1: từ 20/10/1976 đến 30/07/1991

Giai đoạn này Trường mang tên Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc Bộ Công Nghiệp Nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc:

–         Trung cấp chuyên nghiệp

–         Kỹ thuật viên

–         Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc Bộ Công Nghiệp Nhẹ.

GIAI ĐOẠN 2: từ 30/07/1991 đến 27/12/2000

Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc Bộ Công Nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau:

–         Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và Công nhân kỹ thuật

–         Đào tạo bậc Cao đẳng chính quy (liên kết).

GIAI ĐOẠN 3: từ 27/12/2000 đến 20/01/2009

Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc Bộ Công Nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau:

–         Đào tạo trình độ Cao đẳng, chính quy và tại chức

–         Đào tạo trung cấp nghề

–         Đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, Công nghệ dệt, Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

–         Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

GIAI ĐOẠN 4: từ 20/01/2009 đến nay

Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Công Thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.