Chức năng:
–        Tuyển sinh;
–        Quản lý học vụ;
–        Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
–        Xây dựng chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo;
–        Tư vấn Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo.
Kế hoạch định kỳ:
–        Cấp bảng điểm: Thứ 2 đến thứ 6.
–        Cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp: Thứ 2, 3, 4.
Liên hệ:
–        ĐT: 028.37312370
–        Email: daotao@hitu.edu.vn